Geplaatst op: 22-03-2024

Stappenplan bij een zieke werknemer

Een langdurig ziekte is voor alle partijen vervelend. De werknemer zit ziek thuis en kan niet aan de slag en u mist waarschijnlijk een broodnodige kracht. In het begin zal u er veel mee bezig zijn maar naar verloop van tijd verslapt de aandacht. Het is daarom belangrijk om overzichtelijk te hebben wanneer u wat moet doen tijdens de ziekte van een werknemer. BETA heeft hiervoor een overzichtelijke infographic ontwikkeld. Hierin wordt het proces uitgelegd aan de hand van 9 stappen.

 

Download hier de infographic voor het stappenplan bij een (langdurig) zieke werknemer.

 

Het is voor u als werkgever belangrijk om zich te houden aan deze stappen, u bent namelijk samen met de werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Indien blijkt dat u zich niet hebt gehouden aan deze verplichtingen kan dit nadelige (financiële) gevolgen hebben. U kunt namelijk na 104 weken ziekte een loonsanctie krijgen waardoor u de werknemer langer moet doorbetalen. Zorg er daarom voor dat de stappen uit het stappenplan ten alle tijden worden nageleefd, noteer daarnaast alle relevante zaken in een re-integratiedossier. Blijf tot slot altijd in contact met de werknemer en met de bedrijfsarts. Zorg ervoor dat u als werkgever een leidende rol speelt in de re-integratie, het onderhouden van goed contact en het volgen van de verschillende stappen.

 

Heeft u vragen met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met het secretariaat via 085- 00 71 361 of mail info@drivenederland.nl