Geplaatst op: 22-09-2023

Mijn werknemer krijgt een kind, waar moet ik rekening mee houden?

Het is uiteraard een mooi moment als jouw medewerker een kind krijgt. Om in de eerste levensfase bij het kindje te kunnen zijn moet ruimte worden geboden, daar heeft de wetgever ook genoeg ruimte voor geboden. Dit is zelfs verruimd sinds 2 augustus 2022. Het is uiteraard logisch dat u in het oerwoud van verlofmogelijkheden de bomen niet meer door het bos ziet. Hieronder vindt u daarom een duidelijk overzicht, zodat u weet hoe het zit!

 

Een werknemer van wie de partner is bevallen, heeft recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Op de dag van bevalling heeft de partner ook recht op 1 dag aan calamiteitenverlof. Het geboorteverlof dient te worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte van het kind, dan wel na de thuiskomst uit het ziekenhuis. Evenals de hierna te noemen verloven, mag het geboorteverlof door de werknemer (ook eventueel in delen) worden opgenomen na overleg met de werkgever.

 

Als werknemer heb je na het opnemen van het geboorteverlof ook recht op 5 keer het aantal werkuren per week aan aanvullend geboorteverlof. Dit verlof dient wel binnen 6 maanden na de geboorte van het kind te worden opgenomen. U kan als werkgever voor de werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt bij het UWV een uitkering aanvragen voor de verlofperiode. Deze uitkering is 70% van het dagloon.

 

Als gevolg van de invoering van een Europese richtlijn, krijgt een werknemer vanaf 2 augustus 2023 gedurende de eerste 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof, recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering is 70% van het dagloon. Deze 9 weken betaald verlof moet de werknemer in het eerste jaar na de geboorte van het kind opnemen.

 

Verder is het voor een werknemer mogelijk om onbetaald verlof op te nemen. De werknemer heeft per kind, tot de 8-jarige leeftijd, recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit recht biedt de werknemer ouderschapsverlof zonder behoud van loon van 26 keer het aantal arbeidsuren per week.

 

Overzicht

  Aantal dagen Termijn
Geboorteverlof 1 week aan betaald verlof 4 weken na geboorte of thuiskomst van ziekhuis
Aanvullende geboorteverlof 5 weken aan betaald verlof 6 maanden na geboorte
Calamiteitenverlof 1 dag aan betaald verlof n.v.t.
Ouderschapsverlof 9 weken betaald verlof en 17 weken onbetaald verlof Betaald verlof tot 1-jarige leeftijd en onbetaald tot 8-jarige leeftijd

 

Hopelijk helpt bovenstaand overzicht u om meer grip te krijgen op de verschillende verloven die mogelijk zijn bij de geboorte van een kind. Heeft u nog vragen of wilt u het zeker weten? Neem dan contact op met het secretariaat via 085-0071361 of mail naar info@drivenederland.nl