Geplaatst op: 10-06-2024

Energiestations in transitie: waterstof als mogelijkheid

Bij verbranding van waterstof met zuurstof komt alleen water vrij. Het wordt dan ook gezien als de schone energiebron van de toekomst. Als het tenminste niet gemaakt wordt van aardas of kolen (grijs), ook niet door eerst de CO2 af te vangen (blauw), maar door elektrolyse van water met wind- of zonnestroom (groen). Het gas wordt nu vooral gebruikt om processen in de chemische industrie te verhitten en bij de productie van staal en kunstmest. Bij de transitie van fossiele naar groene energie kan het dienen als opslagbuffer voor stroom tijdens zonloze en windstille periodes. Ook kunnen er emissieloze voertuigen en treinen op rijden en kunnen er zelfs huizen mee verwarmd worden. Nu verbruikt de wereld ruim 90 ton per jaar. Vanwege klimaatmaatregelen voorspellen experts dat de vraag naar waterstof tot 2050 zal vervijfvoudigen.

 

Kijk hier naar een video over alle vormen van waterstof:

 

Drive is klaar voor de transitie en zal iedereen die daarom vraagt graag bijstaan in dit proces. Vraag daarom zeker ook de Drive Toekomstscan aan. Met deze scan kijken we samen hoe we jouw station naar het energiestation van de toekomst kunnen transformeren! Chris van der Straaten zal je daarin graag bijstaan en gedegen advies geven.

 

Heb je vragen of wil je advies over het inrichten van waterstofenergie op jouw station? Neem contact op met het Drive-secretariaat via 085-00 71 361 of stuur ons een mail naar lisanne@drivenederland.nl