Geplaatst op: 14-06-2024

BETA gaat verder als: Drive, De Retail Infrastructuur Vol Energie

Op 12 juni 2024 heeft Drive zich op haar ledendag gepresenteerd aan de buitenwereld. Het is de nieuwe naam van de Belangenvereniging Energie- en Tankstations, BETA. Drive staat voor De Retail Infrastructuur Vol Energie. De vereniging is – met meer dan 1300 locaties – hét netwerk van gedreven energiestationondernemingen en betrokken stakeholders.

 

Op landgoed Oranjerie Hydepark in Doorn werd de nieuwe naam bekendgemaakt. Kersvers Drive-voorzitter Charlot van Tol lichtte toe: “In een tijd van grote veranderingen door de energietransitie worden we als mkb-ondernemers gedwongen na te denken over de toekomst van onze locaties. En die toekomst is er sneller dan je zou denken, vandaar dat we deze belangrijke stap nemen.’ Aftredend voorzitter Ewout Klok vulde hierbij aan: ‘De naam BETA, de Belangenvereniging Energie- en Tankstations, dekt voor onze branche op dit moment de lading niet’. De tankstations zijn vandaag de dag zoveel méér. We zijn de energiestations en servicestations voor nu en in de toekomst!’

 

De branche heeft te maken met vele uitdagingen. Vergaande clustering van bedrijven, een grotere retailfunctie, laadpleinen, waterstof, nieuwe (lokale) samenwerkingen, einde van tabaksverkoop, meer biobrandstoffen en nieuwe energiedragers als waterstof. Er komen nieuwe marktpartijen en nieuwe regelgeving. Dat vraagt om expertise, visie en advies aan ondernemers. Collectief en individueel.

 

Drive gaat actief de samenwerking aan met stakeholders in de energietransitie. Met ondernemerschap, daadkracht en creativiteit zal Drive bijdragen aan de klimaatambities van nu en de toekomst.

 

 

Voorzitter Charlotte Van Tol: ‘Voor de leden van Drive blijven we herkenbaar. Zo zullen we leerplatform Power Up! blijven aanbieden, zijn we direct beschikbaar voor juridisch advies én blijft Move On Magazine ook gewoon bestaan, maar dan uitgegeven door Drive. En ook in de toekomst zullen we een duidelijke en goede cao voor de collega’s op het energiestation afspreken’. Van Tol sluit af: ‘Niet in de laatste plaats zal Drive richting blijven geven aan de belangrijkste thema’s binnen onze branche. Zo zullen we als één van de eerste speerpunten ons richten op het beter faciliteren van transitiebrandstoffen als HVO100. Dit maakt de route naar verduurzaming op korte termijn een stuk realistischer, voor zowel onze leden als de klant. Dat is onze drive!’.

 

Heb je een vragen? Neem contact op met het Drive-secretariaat via 085-00 71 361 of stuur ons een mail via info@drivenederland.nl