Geplaatst op: 13-01-2023

Doorwerken na AOW-leeftijd, hoe zit dat?

Heeft u een werknemer in dienst die binnenkort de AOW-leeftijd bereikt, maar wilt u de werknemer graag nog langer in dienst houden? Drive zet voor u enkele zaken op een rijtje waar u rekening mee kunt houden.

 

CAO Tankstations

In de CAO is bepaald dat het dienstverband voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, eindigt op de eerste dag waarop het ouderdomspensioen van overheidswege ingaat zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

  • Formeel hoeft u de werknemer die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt geen opzegbrief te sturen wanneer u het dienstverband wil beëindigen. Ook is de aanzegplicht formeel niet van toepassing.
  • Maar let op: stel de werknemer altijd tijdig (per brief) op de hoogte van het feit dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Zo bent u er namelijk zeker van dat de onbepaalde tijd overeenkomst eindigt, en kunt u eventueel een nieuwe tijdelijke overeenkomst aanbieden. Doet u dit niet en laat u de werknemer doorwerken, dan loopt het onbepaalde tijd contract (stilzwijgend) gewoon door.
  • Uitzondering: Wanneer u een werknemer vlak voordat hij de AOW gerechtigde leeftijd bereikt in dienst heeft genomen en de werknemer heeft een doorlopend contract voor bepaalde tijd, dan is het in acht nemen van de aanzegtermijn van een maand wél verplicht.

Ketenregeling start opnieuw en is flexibeler

Eén van de voordelen die u heeft is dat wanneer u de werknemer in kwestie een nieuw contract aanbiedt de ketenregeling weer op nul begint. U kunt een werknemer die een contract voor onbepaalde tijd had, en dat eindigt vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd, daarna opnieuw (meerdere) contracten voor bepaalde tijd aanbieden.

 

  • Voor AOW gerechtigde werknemers kunnen er maximaal 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een tijdsbestek van maximaal 48 maanden worden aangeboden voordat er (weer) sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Een ander voordeel voor u als werkgever is dat u de werknemer in geval van ziekte slechts 13 weken dient door te betalen in plaats van de reguliere 104 weken. Gedurende deze 13 weken heeft de werknemer dan ook ontslagbescherming. Na 13 weken heb je als werkgever de mogelijkheid om een ontslagprocedure op te starten.

 

Premiebetaling

Door het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd van een werknemer hoeft u geen premies meer te betalen voor:

 

  • Werkloosheidswet (WW);
  • Ziektewet;
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Algemene Ouderdomswet (AOW).

Drive adviseert

Zoals altijd bestaan er op de hoofdregel uitzonderingen. Heeft u een werknemer in dienst die de AOW-leeftijd (bijna) bereikt, maar twijfelt u toch over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 085- 00 71 361 of mail naar info@drivenederland.nl